Aces & Aros Café lgbtqiA ❤️ 1e edition

1e editie
(english below)
ben je aspec, dus op het aromantische en asexuele spectrum of vraag je je af of je dat bent?
heb je geen begrijp of veel moeite of een hekel aan de maatschappelijke ideeén van normativiteit van relaties, of liefde nodig is om een goed leven te hebben, of dat je zonder seks ‘heel veel mist’ of of of (*insert bullshit bingo statements*)?
we nodigen je uit voor een avondje met cake en garlic bread en thee en couches, maar zonder drugs en alcohol 😎
✅️Voel je vrij ook te komen om queer voor jezelf te zijn op de bank te chillen en te lezen of zo.
❌️No pressure for hookups either (looking at you,my aroace friends!)
🔻waar: anarcho boekenplek @opstand.denhaag (beatrijsstraat 12, Den Haag)
🔻waneer: zaterdag, 07.05.2022. inloop vanaf 17.00 **
graag vooraanmelden vanwegen covid via instagram dm of email (boekenwinkelopstand at riseup dot net)
🎪het plek/covid/toegankelijkheid
social anxiety is een ding en veel van ons raken ook snel overprikkeld. Als je wilt komen, een je hebt specifieke benodigdheden, laat het weten! er is iig een ruimte met couches waar je ook kunt zitten. de ingang en de toiletten zijn helaas beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers (in specifiek zijn het de brandveiligheidsdeuren, die zwaar zijn, en de ingangsdeur welke alleen met een handle naar buiten toe opengaat.)
🌬 Covid: je mag je eigen masker meenemen, anders hebben we ook maskers en zelftests op locatie, maar wees solidair en doe eentje voordat je komt. Er is geen maximum aan mensen, maar afhankelijk van hoeveel er komen gaan we even aanpassen en kijken hoe we het het veiligst kunnen maken!
❕️check in met mensen voor triggerwarnings en persoonlijke grensen, wees geen pannekoek.
Joey gaat je host zijn en die praat engels en nederlands.
**dit evenement is specifiek bedoeld voor mensen die aro
en/of ace zijn of zich afvragen of ze het zouden kunnen zijn
_____________________
Aces & Aros Café lgbtqiA ❤️ 1st edition
are you aspec (on the aromatic and asexual spectrum) or are you wondering if you are? do you not really understand or have much difficulty or hate towards society’s ideas of normativity of relationships, ask yourself why people believe that love is necessary to have a good life, or why without sex you are presumably gonna ‘miss a lot’ or or or (*insert bullshit bingo statements* )?
we invite you for an evening with cake and garlic bread and tea and couches, but without drugs and alcohol 😎
✅️Feel free to come too to be queer to yourself chilling and reading or whatever.
❌️No pressure for hookups either (looking at you,my aroace friends!)
🔻where: anarcho book spot @opstand.denhaag (beatrijsstraat 12, The Hague)
When: Saturday, 07.05.2022. walk-in from 17.00 **
please pre-register due to covid via instagram dm or email (bookstore stand at riseup dot net)
🎪the place/covid/accessibility
social anxiety is a thing and many of us are easily overstimulated. If you want to come, or you have specific needs, let us know! there is a room with couches where you can also sit. unfortunately the entrance and the toilets have limited access for wheelchair users (specifically it is the fire doors, which are heavy, and the entrance door which only opens outwards with one handle.)
🌬 Covid: you can bring your own mask, otherwise we also have masks and self-tests on location, but show solidarity and do one before you come. There is no maximum number of people, but depending on how many come we will adjust and see how we can make it safest!
❕️check in with people for trigger warnings and personal limits, don’t be a pancake. Joey will be your host and he will speak English and Dutch.
**this event is specifically for people who are aro and/or ace or wondering if they could be

Opstand steunt Woonactiedagen! Check it out en kom langs!

 

rood en swart beeld. wit text 'woonactiedagen - voor het recht of wonen en de stad' in de linke bovenste hoek. rechts beneden de datum (31/07 +01/08/2020) en 'Den Haag, Nederland'. in de 2e helfd en beeld van mensen met fakkels van achter, zij zijn silhouetten.

Check out https://woonactiedagen.wordpress.com/

Laat ons samen actie voeren tegen bedrijven en coorperaties die ons alle in precaire situaties brengen.

We hebben geen zin meer in het falende beleid van overheid, huisjesmelkers en vastgoedmafia.

Het is tijd om ons recht op wonen en de stad op te eisen!

Op vrijdag en zaterdag 31 juli en 1 augustus zullen in Den Haag woon actiedagen plaatsvinden. Het thema voor vrijdag is sociale huur en precaire woonvormen, zaterdag is het thema het uitverkopen van de stad en gentrificatie. Gedurende de twee dagen zullen we collectief een vuist maken tegen precariteit en woningnood.

De afgelopen jaren is de stad een sociaal strijdtoneel geworden. Woningen en de openbare ruimte staan steeds meer onder de directie van het kapitaal. De stad wordt omgevormd tot een winstmodel, een nieuw apparaat om welvaart te accumuleren voor een selecte groep. Dit heeft drastische gevolgen voor velen van ons. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, de huur is al veel te duur en de politieke onwil om het probleem aan te pakken is verstikkend. In de binnenstad wordt de ene loft na de andere gerenoveerd en dure vrije sector woningen gebouwd. De hippe koffietentjes en hun terrassen verspreiden zich als een olievlek over de stad.

We willen geen stad voor enkel consumptie, maar om er te kunnen leven!

 

We steunen hun oproep! Kom jij ook naar Den Haag om mee te doen? Dat zal vet worden!!