Farewell to De Samenscholing POSTPONED!!!

Featured

!! Attention !!
The last day of Opstand at the Samenscholing is postponed to Saturday 14 January from 4pm to 8pm.
On the 12th, we will be open as usual.
We decided to postpone the event because that same evening at 7:30pm, a commission of the city council will be meeting about the Samenscholing.
It will be possible to go there and speak about why the Samenscholing should not be evicted, so part of the collective will go to this meeting and thus would not be able to make it to the event.
If you too care about the Samenscholing, we encourage you to go to the city hall on Thursday evening as well.
Important to know is that you can only speak in Dutch, and the council members can ask you questions.
You also have to register in order to be able to speak, at the latest 4 hours in advance, which you can do here: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/stad-in-de-raad.htm
You can find more information about the meeting here: https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/1049420
!! Belangrijk !!
De laatste dag van de Opstand in de Samenscholing is verplaatst naar zaterdag 14 januari van 16.00 tot 20:00 uur.
Op de 12e zijn we gewoon open.
We hebben besloten het evenement uit te stellen omdat er diezelfde avond om 19:30 uur een commissievergadering is over de Samenscholing.
Tijdens deze vergadering is het mogelijk om in te spreken over waarom de Samenscholing niet ontruimd moet worden, dus een deel van het collectief zal naar de vergadering gaan en zou dan niet naar het evenement kunnen komen.
Als je de Samenscholing ook belangrijk vindt, moedigen we je aan om donderdagavond ook naar het stadhuis te gaan.
Belangrijk om te weten is dat je alleen in het Nederlands kan inspreken en dat de raadsleden ook vragen kunnen stellen.
Je moet je ook uiterlijk 4 uur van tevoren inschrijven om te kunnen inspreken, dat kan hier: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/stad-in-de-raad.htm
Meer informatie over de vergadering vind je hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/1049420

 

<3

Farewell to De Samenscholing

Thursday – January 12th
18:00 – 21:00
BEATRIJSSTRAAT 12

After 7 years of Community, our space “De Samenscholing”
will probably be evicted by the municipality. Come join us on our last day.

to say goodbye,
to show solidarity,
to get that book/zine/sticker that you still wanted,
to have a drink with us.

“De Opstand” will continue.
Keep an eye out on our socials to stay informed!

thanks to all the people ever coming by, participating, discussion, joining actions, rolling posters, making events, holding workshops and reading books and swapping zines <3
Do not hesitate to reach out if you need anything

in solidarity,

Opstand

Oproep: kom 28 december naar de rechtszaak van De Samenscholing!

Featured

De Samenscholing, het laatste zelfgeorganiseerde, alternatieve sociaal en cultureel centrum van Den Haag, moet van de gemeente uiterlijk 6 januari 2023 leeg zijn. Wij vertrekken natuurlijk niet zomaar. Op 28 december 2022 worden we verwacht in de rechtszaal, en we roepen iedereen op om te komen uit solidariteit met De Samenscholing.

De gemeente meent van ons af te kunnen raken door te zeggen dat ze “hebben gekeken” naar vervangende opties, maar dat geen van hun 780 panden geschikt zijn voor de initiatieven uit De Samenscholing. Tegelijkertijd moet het plan tot herontwikkeling van ons pand, waar de buurt niet op zit te wachten, waar de vergunningen en de subsidies niet rond voor zijn, koste wat het kost doorgaan. En wij moeten maar “niet zo moeilijk doen” en gewoon vertrekken. Maar waarheen als we geen andere ruimte hebben?

Al ruim zeven jaar vormt De Samenscholing een belangrijke plek in Den Haag voor activisten, kunstenaars, buurtbewoners, muzikanten, veganisten, en mensen met een kleine portemonnee. Een plek waar mensen zich kunnen ontplooien en organiseren zonder dat het altijd geld moet kosten. Wij geven ons niet zonder strijd over aan ontruiming van een bruisend sociaal centrum voor gentrificatie!

Wij hopen jullie te zien op 28 december om 12:00 uur bij de zitting in de rechtbank aan Prins Clauslaan 60.

______

Call: come to the court hearing of De Samenscholing on 28 December!

De Samenscholing, The Hague’s last self-organized, alternative social and cultural center, has been ordered to leave by January 6, 2023 by the municipality. Of course, they won’t get us out that easily. On December 28, we are expected in court, and we call on everyone to attend the hearing in solidarity with De Samenscholing.

The municipality thinks it can get rid of us by saying that they have “looked” at alternative options, but that none of their 780 properties are suitable for the initiatives from De Samenscholing. At the same time, the plan to redevelop our building, which the neighborhood doesn’t want, which lacks the permits and subsidies, must go ahead at any price. And we should just “not be so difficult” and leave. But where to, if we don’t have a different space?

For over seven years, De Samenscholing has been an important place in The Hague for activists, artists, people from the neighborhood, musicians, vegans, and those with small wallets. A place where people can develop and organize without a price tag. We will not accept the eviction of a vibrant social center for gentrification without a fight!

We hope to see you on December 28 at 12:00 at the court at Prins Clauslaan 60.

TRANS Dance PROM Destruction! 16.12.2022 – 20.00

Slip on your best dancing boots and pull out the prom look of your secret teenage dreams! On the 16th of december we are organizing a Trans Dance Night! Make all the prom shenanigans come true – without any of the cis-het nonesense!
Inspired by new beginnings and throwing out the tried and tired cis-hetero norms and normativity, we invite you to celebrate prom! However, focused on US trans people being able to unapologetically be and celebrate ourselves, instead of having to hide behind some uncomfortable mask.
This is an event for all trans folks, and of course we’re looking at you too wonderful non-binary, genderqueer etc. people!
(Cool cis people are welcome too, and by cool we mean you’re here to dance and and prioritize the safety and joy of Trans folks 🙂 )
Donate at the door and glamour or spice up the place with your moves 💜
Start: 20:00! Bring cash (no pin!)
Entrance: De Samenscholing, Vierheemskindrrenstraat 5-7, Den Haag
P.s. The future of our shared place, De Samenscholing, is unsure. So let’s shine for a (possibly) last time together 💜
#trans #transgender #genderqueer #nonbinary #nonbinair

T-RREx – Trans Radical Resource Exchange #2

[Nederlands onderaan]

Yes, it’s really happening! As those of you who were there last time may have heard already, there will be a second T-RREx on Sunday 18 December 2022.

Some general information about the event for those who will be joining us for the first time: T-RREx is for all transfem, transmasc, non-binary, or otherwise trans/gender variant people in need of information about hormones, self injection/medication, (DIY) medical transition, or any other trans or gender related subjects.

Part of the event will be a separate space where you can learn about hormone injections and how to do them safely. You can also do your own injection if you want to. We will not be providing anyone with any medication, so don’t forget to BYOH (bring your own hormones).

This time, there will be one workshop of one hour about injectible hormones and self-injections, from 15:00-16:00.

By coming together to exchange around hormones and self-medication, we want to break the isolation and stigma that often surrounds that process. Together, we can try to make self-medication as safe as possible by providing accurate information, safe supplies, and general help and support for those who need it.

If any of the above gets you excited, or you just want to come and meet some other trans folks from the Hague, feel free to come and hang out!

T-RREx will again be at anarchist bookspace De Opstand, Beatrijsstraat 12 2531 XE Den Haag, from 14:00 to 18:00.

____

Ja, het gaat echt gebeuren! Wie er de vorige keer bij was heeft het misschien al gehoord: er komt een tweede T-RREx op zondag 18 december 2022.

Wat informatie voor mensen die er nog niet bij zijn geweest: T-RREx is voor alle transfeminiene, transmasculiene, nonbinaire of op een andere manier trans of genderdiverse mensen die informatie nodig hebben over hormonen, zelfinjectie/zelfmedicatie, (DIY) medische transitie, of welk ander trans of gendergerelateerd onderwerp dan ook.

Onderdeel van het evenement is een aparte ruimte waar je kan leren over hormooninjecties en hoe je die veilig zet. Je kan daar ook je eigen injectie doen als je dat wil. Wij zullen geen medicatie ter beschikking stellen, dus vergeet niet om je eigen hormonen mee te nemen.

Dit keer zal er één workshop van één uur zijn over injecteerbare hormonen en zelfinjecties, van 15:00 tot 16:00.

Door samen te komen om ervaringen uit te wisselen met hormonen en zelfmedicatie willen we de isolatie en het stigma dat daar vaak mee samengaat doorbreken. Samen kunnen we proberen om zelfmedicatie zo veilig mogelijk te maken, door accurate informatie, veilige benodigdheden, en algemene hulp en ondersteuning beschikbaar te maken aan degenen die dat nodig hebben.

Als je hier enthousiast van wordt, of als je gewoon gezellig met andere transmensen uit Den Haag en omgeving wil chillen, kom vooral langs!

T-RREx vindt weer plaats in de anarchistische boekenplek De Opstand, Beatrijsstraat 12 2531 XE Den Haag, van 14:00 to 18:00.

13.12. Nationale Winkeldiefstaldag/ Shopliftingday! Skillshare and Potluck!

In honor of the national shoplifitingday, 13.12., be our guest!

Stomach empty, and so is your fridge?
Bills too high and wallet flat? We invite to a merry exchange and discussion about creative means to get food and goods for free!

Opstand Den Haag
19.00
Beatrijsstraat 12, 2531XE Den Haag
Share and bring stolen snacks! It’s a shoplifting potluck after all 🙂 (vegan)

A-Anti-Antikapitalista!

Aces&Aros Café #5!

Featured

After the 1st, 2nd,3rd and inofficial 4th edition, we invite to the Aces&Aros Café #5!
Cookie edition!
when: Tuesday/Dinsdag 20.12.2022
18.30
where: Anarcha Boekenplek Opstand Den Haag, Beatrijsstraat 12
what: bring vegan cookies to share, dress cozily BUT also: aro ace glamour more than welcome
this time more snacky than ever with joggingpants and more cuddly! less ligretto action BUT who knows how the evening will evolve 🙂
Aces and Aros Café is a regularily happening event in the Anarcha bookspot Opstand in the Hague and is for asexual/aromantic/aspec/demi/questioning people to meet each other!
For now it’s happening in the format of a hangout with games and snacks and space to chat with other likeminded people, but as the anarchists we are we know that everything is possible together, so dont hesitate to participate!
Any questions? write a dm to opstand.denhaag or email boekenwinkelopstand at riseup dot net 🙂
a square format picture. half of it is in colors of the aroflag, other half of it in the colors of the ace flag. the middle is white, and there is a text on shades of green and purple. It says: Aces&Aros Café 5.

Trans Radical Resource Exchange (T-RREx)

[Nederlands onderaan]

We are super excited to announce a new project: Trans Radical Resource Exchange, or T-RREx for short! This regular event about harm reduction and other resources for trans people will take place for the first time on the 27th of November at 2pm.

T-RREx is for all transfem, transmasc, non-binary, or otherwise trans/gender variant people in need of information about hormones, self injection/medication, (DIY) medical transition, clothing, make-up advice, or any other trans or gender related subjects.

By coming together to exchange around hormones and self-medication, we want to break the isolation and stigma that often surrounds that process. Together, we can try to make self-medication as safe as possible by providing accurate information, safe supplies, and general help and support for those who need it.

Part of the event will be a separate space where you can learn about hormone injections and how to do them safely. You can also do your own injection if you want to. We will not be providing anyone with any medication, so don’t forget to BYOH (bring your own hormones).

For this first event, we will also be doing a general clothes-swap! So if there are any articles of clothing you don’t vibe with anymore and would gladly get rid of to support your trans siblings in need, bring them here and they’ll be put to good use.
If any of the above tickles your fancy, or you just want to come and meet some other trans folks from the Hague, feel free to come and hang out!

T-RREx will be held at the anarchist bookspace De Opstand, Beatrijsstraat 12 2531 XE Den Haag, from 14:00 to 18:00.

__________________________

We zijn super enthousiast over een nieuw project: Trans Radical Resource Exchange, afgekort T-RREx! Dit regelmatige evenement over harm reduction (risicoreductie) en andere hulp en informatie voor transgender mensen zal voor het eerst plaatsvinden op zondag 27 november om 2 uur.

T-RREx is voor alle transfeminiene, transmasculiene, nonbinaire of op een andere manier trans of genderdiverse mensen die informatie nodig hebben over hormonen, zelfinjectie/zelfmedicatie, (DIY) medische transitie, kleding, make-up advies, of welk ander trans of gendergerelateerd onderwerp dan ook.

Door samen te komen om ervaringen uit te wisselen met hormonen en zelfmedicatie willen we de isolatie en het stigma dat daar vaak mee samengaat doorbreken. Samen kunnen we proberen om zelfmedicatie zo veilig mogelijk te maken, door accurate informatie, veilige benodigdheden, en algemene hulp en ondersteuning beschikbaar te maken aan degenen die dat nodig hebben.

Onderdeel van het evenement is een aparte ruimte waar je kan leren over hormooninjecties en hoe je die veilig zet. Je kan daar ook je eigen injectie doen als je dat wil. Wij zullen geen medicatie ter beschikking stellen, dus vergeet niet om je eigen hormonen mee te nemen.

Op dit eerste evenement is er ook een kledingruil! Dus als je nog kleren in je kast hebt liggen waar je niks meer mee hebt, neem ze dan mee en wie weet is er een trans sibbe die ze een tweede leven geeft!

Als je hier enthousiast van wordt, of als je gewoon gezellig met andere transmensen uit Den Haag en omgeving wil chillen, kom vooral langs!

T-RREx zal plaatsvinden in de anarchistische boekenplek De Opstand, Beatrijsstraat 12 2531 XE Den Haag, van 14:00 to 18:00.

 

Board game night

Hey Nerds, Geeks and Comrades!

Join us for an inclusive, beginner friendly Board Game Night. Or just to chill out and say hi.

It will still also be regular opening night, so you can also still check out the libraries and zines and stuff.

 

🎪 de plek/covid/toegankelijkheid
social anxiety is een ding en veel van ons raken ook snel overprikkeld. Als je wilt komen, een je hebt specifieke benodigdheden, laat het weten! er is iig een ruimte met couches waar je ook kunt zitten. de ingang en de toiletten zijn helaas beperkt toegankelijk voor rolstoelge
bruikers (in specifiek zijn het de brandveiligheidsdeuren, die zwaar zijn, en de ingangsdeur welke alleen met een handle naar buiten toe opengaat.)
🌬 Covid: je mag je eigen masker meenemen, anders hebben we ook maskers en zelftests op locatie, maar wees solidair en doe eentje voordat je komt. Er is geen maximum aan mensen, maar afhankelijk van hoeveel er komen gaan we even aanpassen en kijken hoe we het het veiligst kunnen maken!
❕️check in met mensen voor triggerwarnings en persoonlijke grensen, wees geen pannekoek.

Aces & Aros Café lgbtqiA ❤️ 3e editie

Aces & Aros Café lgbtqiA ❤️

3e editie
(english below)
Na de leuke eerste en tweese editie, NU EINDELIJK DE 3e!!
featuring ligretto, the game 🙂
ben je aspec, dus op het aromantische en asexuele spectrum of vraag je je af of je dat bent?
heb je geen begrijp of veel moeite of een hekel aan de maatschappelijke ideeén van normativiteit van relaties, of liefde nodig is om een goed leven te hebben, of dat je zonder seks ‘heel veel mist’ of of of (*insert bullshit bingo statements*)?
we nodigen je uit voor een avondje met cake en garlic bread en gluten free tostis en thee en couches, maar zonder drugs en alcohol 😎 Deze keer met glutenfree options yes
Wees welkom om ook eten om te delen mee te nemen.
✅️Voel je vrij ook te komen om queer voor jezelf te zijn op de bank te chillen en te lezen of zo.
❌️No pressure for hookups either (looking at you,my aroace friends!)
🔻waar: anarcho boekenplek @opstand.denhaag (beatrijsstraat 12, Den Haag)
🔻waneer: zaterdag, 22.10.2022. inloop vanaf 17.00 **
graag vooraanmelden vanwegen covid maar ook om te kijken dat we genoeg eten halen  🙂 via instagram dm of email (boekenwinkelopstand at riseup dot net)
🎪het plek/covid/toegankelijkheid
social anxiety is een ding en veel van ons raken ook snel overprikkeld. Als je wilt komen, een je hebt specifieke benodigdheden, laat het weten! er is iig een ruimte met couches waar je ook kunt zitten. de ingang en de toiletten zijn helaas beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers (in specifiek zijn het de brandveiligheidsdeuren, die zwaar zijn, en de ingangsdeur welke alleen met een handle naar buiten toe opengaat.)
🌬 Covid: je mag je eigen masker meenemen, anders hebben we ook maskers en zelftests op locatie, maar wees solidair en doe eentje voordat je komt. Er is geen maximum aan mensen, maar afhankelijk van hoeveel er komen gaan we even aanpassen en kijken hoe we het het veiligst kunnen maken!
❕️check in met mensen voor triggerwarnings en persoonlijke grensen, wees geen pannekoek.
**dit evenement is specifiek bedoeld voor mensen die aro
en/of ace zijn of zich afvragen of ze het zouden kunnen zijn
_____________________
Aces & Aros Café lgbtqiA ❤️ 2nd edition
After the really sweet first and 2nd edition, FINALLY THE 3nd one!
featuring LIGRETTO the game 🙂
are you aspec (on the aromatic and asexual spectrum) or are you wondering if you are? do you not really understand or have much difficulty or hate towards society’s ideas of normativity of relationships, ask yourself why people believe that love is necessary to have a good life, or why without sex you are presumably gonna ‘miss a lot’ or or or (*insert bullshit bingo statements* )?
we invite you for an evening with cake and vegan Glutenfree tosti and garlic bread  and tea and couches, but without drugs and alcohol 😎 Feel free to contribute and bring food too!
✅️Feel free to come too to be queer to yourself chilling and reading or whatever.
❌️No pressure for hookups either (looking at you,my aroace friends!)
🔻where: anarcho book spot @opstand.denhaag (beatrijsstraat 12, The Hague)
When: Saturday, 22.10.2022. walk-in from 17.00 **
please pre-register bc of covid but also in order for us to get enough food 🙂
via instagram dm or email (bookstore stand at riseup dot net)
🎪the place/covid/accessibility
social anxiety is a thing and many of us are easily overstimulated. If you want to come, or you have specific needs, let us know! there is a room with couches where you can also sit. unfortunately the entrance and the toilets have limited access for wheelchair users (specifically it is the fire doors, which are heavy, and the entrance door which only opens outwards with one handle.)
🌬 Covid: you can bring your own mask, wearing masks is encouraged.
otherwise we also have masks and self-tests on location, but show solidarity and do a selftest before you come. There is no maximum number of people, but depending on how many come we will adjust and see how we can make it safest!
❕️check in with people for trigger warnings and personal limits, don’t be a pancake.
**this event is specifically for people who are aro and/or ace or wondering if they could be