Maandagenda November 2019 – Month Program November 2019

[ENGLISH BELOW]

Donderdag 14 Nov: Filmavond – “The Angel’s Share”

Vier mensen uit Glasgow ontmoeten elkaar tijdens hun taakstraf en worden bevriend. Om uit de armoedeval te geraken waarin ze leven en om te ontsnappen aan de meedogenloze draaideuren van justitie besluiten ze de duurste whisky ter wereld te stelen.

Begin: 19.00

Donderdag 21 Nov: An Introduction to “Tamio”

Evenement in het Engels, vertaling naar Nederlands mogelijk!

Een introductie tot “Tamio”, een solidariteitsfunds gevestigd in Griekenland dat actief de ethische, politieke en materiële solidariteit organiseert voor gevangenen en vervolgde militanten.

Tijdens de avond zullen mensen van “Tamio” uitleg geven over het huidige politieke klimaat in Griekenland en over (toekomstige) initiatieven in solidariteit met gevangenen.

Begin: 19.00

Zondag 24 Nov: ReInform – Solidariteitsevenement Tegen Repressie in Griekenland

Evenement in het Engels, Vertaling naar Nederlands mogelijk!

Op deze avond organiseert ReInform een evenement met praatjes, film, muziek en eten om informatie te verspreiden over repressie in Griekenland die in gang is gezet door de nieuwe rechtse regering.

Ze zullen het hebben over de aanval aan de hand van de staat tegen migranten en activisten.

Begin: 17.00
Eten: 18.30

Donderdag 28 Nov: Discussieavond – Perspectieven op Antifascisme

Een discussieavond om ideeën uit te wisselen om zo de typische, en vaak on-dynamische, opvattingen binnenin het antifascisme voorbij te streven. Het doel van de avond is om nieuw terrein te verkennen: hoe kunnen we als antifascisten ons verbinden met bepaalde sociale spanningen in de maatschappij? hoe gaan een puur reactieve tendens tegen? wat voor rol kan het antifascisme spelen in een bredere sociaal revolutionaire context?

Als voorbereiding op de avond is een tekst uitgekozen: “What can we do with antifascism?” van Alfredo M. Bonanno. Dit om enkel wat ideeën op te wekken!

Begin: 19.00

Ook iets organiseren in Anarchistische Boekenwinkel Opstand? Stuur een mailtje naar boekenwinkelopstand(at)riseup.net.

***********************************************************************************************

Thursday Nov. 14: Film – “The Angels’s Share”

Four people from Glasgow meet a their community service and become friends. To escape the poverty-trap theya re condemned to and avoid the revolving doors of the prison system they decide to steal the most expensive whiskey in the world.

Start: 19.00

Thursday Nov. 21: An Introduction to “Tamio”

An introduction to Tamio, the solidarity fund based in Greece that actively organises the ethical, political and material support of prisoners and persecuted militants.

Start: 19.00

Sunday Nov. 24: ReInform – Solidarity Event Against Repression in Greece

ReInform organises an event with talks, film, music and food to spread information about repression against migrants and activists in Greece, which has been unleashed by the new right wing government.

Start: 17.00
Food: 18.30

Thursday Nov. 28: Discussion – Perspectives on Anti-fascism

A night to share ideas on how to surpass the typical, and often stale and un-dynamic, tendencies with anti-fascism. The goal of the evening is to explore new terrain: how can antifascists connect with certain tensions in society? how do we counter a purely reactive tendency? what roll can anti-fascism play in a wider social-revolutionary context?

The tekst by Alfredo M. Bonanno “What can we do with anti-fascism?” is proposed as reading material in advance. Just to spark a few ideas!

Start: 19.00